Silna kadra inżynierska

Procesy inwestycyjne, niezależenie od ich wagi i rozmiaru wiążą się z koniecznością podejmowania określonych decyzji w odpowiednim czasie i następstwie. Istotą sprawy jest dobra relacja na osi inwestor – urząd. Mamy za sobą uczestnictwo w szerokim spektrum zagadnień formalno-prawnych co sprawia, że już niewiele nas zaskakuje. Na pytanie kontrahenta nasi inżynierowie mają gotowe i sprawdzone odpowiedzi. Nie spoczywamy jednak na laurach i nieustannie podnosimy swoje kwalifikacje. Jest to oczywiste choćby w kontekście dynamicznego postępu technologicznego, za którym staramy się podążać w celu usprawnienia procesów technicznych w działalności geodezyjno – projektowej.