Fotogrametria

Jest to metoda pozyskiwania danych przestrzennych za pomocą fotografii badanego obiektu. W przypadku obiektów budowlanych – metod klasyczną, w przypadku obszarów powierzchniowych metodą fotografii lotniczej lub satelitarnej. Za pomocą ekspozycji fotograficznej oraz obróbce fotogrametrycznej zdjęcia uzyskujemy model opracowywanego obiektu. Metoda ta jest zależna od wymaganej dokładności oraz rodzaju obiektu. Wykorzystywana jest w wielu działach gospodarki.

Nasze opracowania dotyczą głównie zadań związanych z inwentaryzacją architektoniczną elewacji budynków. Metody fotogrametryczne stosujemy również przy obliczeniach mas i postępach robót ziemnych. W chwili obecnej rozwój technologii fotogrametrycznej pozwala nam realizować w sposób szybszy i równie skuteczny wiele zadań, które opracowywane były metodami klasycznymi.