Geodezyjna obsługa budowy i montażu

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność usytuowania baz pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu. Czynności tyczenia wykonuje się jeśli są one przewidziane w projekcie budowlanym, lub na wniosek uczestnika procesu budowlanego.

W swoim doświadczaniu mamy liczne zadania dotyczące obsługi budowy i montaży tych elementów konstrukcji budowlanych, które wymagały dużej precyzji określenia położenia w trakcie montażu. Pod nadzorem inżyniera Marcina Kostrzewskiego montowane były elementy elektrowni wodnej przy Al. Krzywoustego w Jeleniej Górze. Dokładność prac określona była na wartość -+ 1mm co z powodzeniem zostało osiągnięte. Podczas prac montowane były różne elementy elektrowni wodnej, natomiast montaż króćców wlotowego i wylotowego był czynnością wymagającą największej precyzji ze względu na konieczność wmontowania w przestrzeń pomiędzy króćcami turbiny wodnej.

Asystujemy również przy montażu hal w konstrukcji stalowych. Tu obecność geodety jest istotna od samego początku robót ziemnych skończywszy na pomiarze pionowości zmontowanych słupów. Podobne kryteria dokładnościowe obowiązują przy niektórych elementach konstrukcyjnych mostów. W chwili obecnej jesteśmy w trakcie budowy mostu o rozpiętości przyczółków 50m w konstrukcji żelbetowej. W ubiegłym roku zakończyliśmy budowy dwóch mniejszych obiektów mostowych.

Geodeta uprawniony inż Marcin Kostrzewski