GIS/SIT

GIS/SIT to skomputeryzowany system integrujący sprzęt, oprogramowanie i dane do celów pozyskania, przechowywania, zarządzania, analizy i prezentacji wszelkiego rodzaju informacji geograficznych. Płynną granicą między GIS, a SIT jest dokładność opracowania – SIT odnosi się do niewielkich obszarów i odpowiada mapom wielkoskalowym.

Usystematyzowany, jednolity i stale aktualizowany zbiór danych przestrzennych dziś stanowi podstawę podejmowania strategicznych decyzji o charakterze prawnym, administracyjnym i planistycznym w wielu dziedzinach gospodarki, od inżynierii i budownictwa po ochronę środowiska i zarządzanie kryzysowe.

Nasza firma od wielu lat zajmuje się wdrażaniem GIS/SIT posługując się przy tym nowoczesnymi narzędziami informatycznymi. Implementując systemy zarządzania danymi w przedsiębiorstwach wodociągowych i kanalizacyjnych korzystamy z najnowszego rozwiązania znanej firmy Softline – GEO WK.

Mapy numeryczne dla celów gospodarczych

Istotą opracowań kartograficznych zawierających informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów jest ich aktualność. Zastosowanie mapy numerycznej umożliwia sprawne uzupełnianie i przetwarzanie danych dla celów budownictwa ogólnego, inżynieryjnego, hydrotechnicznego, a także dla górnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska i innych.

Prowadząc geodezyjną obsługę inwestycji nasza firma może sporządzić cyfrowe opracowanie w żądanym formacie, m.in. dwg, dxf, dgn czy shp.