Opracowania geodezyjno – kartograficzne do celów projektowych

Opracowania tego typu stanowią istotny procent robót wykonywanych przez naszą firmę. Wykonujemy mapy dotyczące pojedynczych obiektów budownictwa jednorodzinnego, czy też projektów pojedynczych przyłączy jak również opracowania wielohektarowe pod inwestycje drogowe, energetyczne, przemysłowe rzędu 500-600 ha.
Każe opracowanie jest w swojej mierze procesem skomplikowanym i wymagającym rzetelnego podejścia do tematu. Właściwe przetworzenie informacji terenowej i odpowiednie zobrazowanie jej na mapie stanowi duże ułatwienie pracy jednostkom projektującym i w następstwie pozwala zaoszczędzić cenny czas a w konsekwencji pieniądze inwestora.

Mapa do celów projektowych w kilku słowach:

Mapa do celów projektowych – powstaje po zaktualizowaniu mapy zasadniczej. W przypadku, w którym na opracowywanym obszarze brakuje pokrycia mapą zasadniczą geodeta musi wykonać nowy pomiar sytuacyjno – wysokościowy połączony z ustaleniem granic i zakłada nową sekcję mapy zasadniczej.

Mapę aktualizuje się w określonym zakresie istotnym dla lokalizacji inwestycji budowlanej. Ważne aby przed zleceniem wykonania mapy do celów projektowym określić z właściwymi instytucjami w jaki sposób budynek będzie podłączony do mediów (wodociąg, prąd, gaz, kanalizacja sanitarna itp.)

Mapa podpisana przez geodetę uprawnionego i potwierdzona w powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej staje się dokumentem, na podstawie którego projektant może wykonać projekt zagospodarowania działki, który jest niezbędna dla celu zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na budowę.

Geodeta uprawniony inż. Marcin Kostrzewski