Mapy numeryczne

Opracowania wykonywane przez naszą firmę mają różną postać w zakresie treści jak i technologi, którą są wykonywane. Jedną z form prezentacji graficznej mapy do celów projektowych są mapy numeryczne. Z powodzeniem stosujemy tą metodę od 1996r. W swoim dorobku mamy opracowania wszelakiej treści merytorycznej: wielkoobszarowe mapy zasadnicze, mapy PKP (szlak Wrocław-Opole), mapy dołowe wyrobisk górniczych w KGHM, mapy zbiornika poflotacyjnego Żelazny Most, mapy ewidencji gruntów i budynków, mapy leśne w nadleśnictwach na Dolnym Śląsku, Wielkopolsce oraz Górnym Śląsku.

Opracowania numeryczne wykonywane były w różnych systemach. Głównie w Microstation z własną aplikacją do edycji treści map, Geo-Info, AutoCad oraz ArcViev. Wykonane przez nas opracowania spowodowały, że biegle posługujemy się wymienionymi systemami zarówno w zakresie budowy nowych obiektów jak również w zakresie wymiany istniejącej informacji pomiędzy tymi systemami.