Pomiary mas

W ramach realizacji zadań związanych z drogownictwem, górnictwem lub zabezpieczeń przeciwpowodziowych wykonujemy rozliczenia masz ziemnych. Tworzymy raporty miesięczne, kwartalne oraz roczne w zakresie rozliczenia mas materiałów wszelakiego pochodzenia. Wykonujemy również pomiary mas materiałów spryzmowanych na terenach cementowni lub zakładów PEC. Stale współpracujmy z kilkoma firmami, dla których świadczymy usługi w tym zakresie. Stosowane przez nas metody pomiarowe dają możliwość obliczenia z dużą dokładnością kubatury eksploatowanego materiału, bez względu na kształt wyrobiska, pryzmy czy też budowli ziemnej.

Geodeta uprawniony inż Marcin Kostrzewski