Pomiary przemieszczeń i odkształceń

Pomiary przemieszczeń i odkształceń wykonuje się w celu zapewnienia bezpieczeństwa budowy obiektu oraz bezpieczeństwa jego utrzymania. Badanie przemieszczeń i odkształceń wykonuje się cyklicznie w ustalonym okresie czasu a wyniki pomiarów porównuje się ze sobą w procesie interpretacji inżynierskiej. W przypadku zaobserwowania przekroczenia przemieszczeń ustalonych jako graniczne wnioski z interpretacji służą do podjęcia decyzji związanych z wykluczeniem czynników powodujących zmiany na obiekcie, które mogą doprowadzić do katastrofy budowlanej.

Geodeta uprawniony inż Marcin Kostrzewski