Przetwarzanie baz danych

Z koniecznością przetwarzania baz danych możemy się spotkać w przypadku, kiedy posiadany system zawierający bazę graficzną i opisową chcemy zamienić na inny. Przeniesienie pełnej treści obu baz jest czynnością skomplikowaną i uzależnioną od rodzajów systemów, których dotyczy. Starsze aplikacje mają ograniczone możliwości exportu danych do plików wymiany. W takiej sytuacji często wykorzystujemy własne aplikacje lub makra do zamiany treści plików wyjściowych, aby dostosować je do możliwości importu w nowym systemie. Na te czynności składa się wiele błędów, które trzeba wyeliminować i często taka operacja jest żmudna i czasochłonna. Natomiast obecnie produkowane aplikacja z dziedziny CAD czy GIS posiadają wiele standardowych formatów wymiany danych i przeniesienie danych z bazy do bazy jest o wiele prostsze i sprawniejsze.