POLIGRAFIA

Dlaczego usługi poligraficzne w biurze geodezyjno-projektowym?

Bardzo proste – w związku z realizacją wielkoobszarowych zadań geodezyjnych koniecznym stały się inwestycje w profesjonalny sprzęt poligraficzny. Na początku służył on wyłącznie potrzebom biura, natomiast szybko okazało się, że nasza wiedza z zakresu poligrafii oraz posiadany sprzęt doskonale sprawdzają się w sferze usług dla klientów zewnętrznych. Dzisiaj świadczymy szerokie usługi poligraficzne nie tylko na terenie miasta Jeleniej Góry.

Nasze usługi poligraficzne, oferujemy: