Biuro Geodezyjno Projektowe

Rozbudowa i modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze

Geodezyjna obsługa rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze realizowanej przez firmę CADAGUA na zlecenie PWiK “Wodnik”

Zadanie polega na budowie nowego reaktora biologicznego, dwóch osadników wtórnych, nowego budynku stacji wirówek oraz sieci uzbrojenia terenu.